Usterki mechanizmu okna uchylnego

07.09.2016

Problemy z otwieraniem i zamykaniem okna uchylnego wiążą się najczęściej z awarią poszczególnych elementów lub błędami w konserwacji. W przypadku skomplikowanych uszkodzeń należy skorzystać z pomocy profesjonalnego serwisu, wiele drobnych usterek możemy jednak łatwo usunąć samodzielnie.

Awaria rozwórki

Zacięcie rozwórki – elementu zabezpieczającego okienne skrzydło przed całkowitym opuszczeniem – może uniemożliwiać szczelne domknięcie okna. Problem ten można rozwiązać na własną rękę: w celu odblokowania rozwórki należy ręcznie docisnąć narożny fragment ramy i przytrzymać go przy ościeżnicy w momencie przekręcania klamki.

 

Usterka blokady obrotu klamki

Element blokady obrotu mieści się obok klamki, na listwie okuciowej kwatery. Nieprawidłowa pozycja tej części powoduje problemy z zamknięciem okna: jeśli blokada wysuwa się poza listwę, kwatera nie będzie dokładnie przylegać do ościeżnicy. Położenie blokady najłatwiej skorygować z pomocą drugiej osoby. Należy ręcznie docisnąć otwartą kwaterę do górnego zawiasu i poprosić asystenta o naciśnięcie blokady, tak, by znalazła się w pozycji pionowej. Po przyłożeniu kwatery do ramy i naciśnięciu klamki cały mechanizm powinien działać bez przeszkód.

 

Niewłaściwa konserwacja

W okuciach okien zbierają się zanieczyszczenia z zewnątrz: kurz, piasek, drobne okruchy liści i gałęzi. Nawet niewielkie zabrudzenie może zablokować mechanizm okna, dlatego należy na bieżąco je usuwać. Co jakiś czas warto też nasmarować ruchome elementy konstrukcji – w ten sposób usprawniamy ich działanie i chronimy je przed rdzewieniem. Do smarowania należy wybierać preparaty bez kwasów i żywic, ponieważ substancje te przyspieszają proces korozji. Bezpieczne środki to między innymi smar do maszyn lub wazelina techniczna.

 

Brak regulacji okuć

Okna ulegają stopniowemu zużyciu na skutek częstego otwierania i zamykania – ruchome elementy wyrabiają się, a ciężkie skrzydła lekko opadają w dół. W efekcie cały mechanizm traci płynność działania, trudniej też swobodnie operować klamką. W miarę upływu czasu należy więc korygować wysokość skrzydła, położenie względem osi zawiasów i stopień docisku ramy do ościeżnicę. Regulację można wykonać we własnym zakresie. Jeśli jednak konstrukcja okna jest bardzo skomplikowana lub nie mamy doświadczenia w tej materii, warto oddać to zadanie w ręce fachowców.