Pęknięta szyba w oknie a reklamacja

29.04.2015

Pęknięta szyba w oknie to, podobnie jak samo szkło, sprawa niezwykle delikatna. Przyczyny powstania uszkodzenia mogą być różne, co gorsza, są one dość trudne do ostatecznego, jednoznacznego zweryfikowania. W efekcie producenci najczęściej nie zgadzają się na to, by wymienić szybę w ramach gwarancji. Czy można coś z tym zrobić czy należy wezwać ekipę od naprawy okien?

Warunki gwarancji

Z gwarancją na szyby w oknach jest różnie. Niektórzy producenci w warunkach gwarancji dają na nie nawet 5 lat, ale równocześnie zaznaczają, że reklamacja nie zostanie uznana, jeśli:

  • mamy do czynienia z uszkodzeniem mechanicznym, termicznym lub chemicznym powstałym po wykonaniu montażu,
  • uszkodzenie jest skutkiem niewłaściwej lub niestabilnej konstrukcji budynku,
  • uszkodzenie wynikło z niewłaściwego użytkowania lub montażu.
  • uszkodzenie wynikło z napraw wykonywanych przez osoby nieupoważnione.

Wymienione w warunkach gwarancyjnych wyjątki są na tyle pojemne znaczeniowo, że można pod nie podciągnąć większość przypadków. W efekcie producenci najczęściej odrzucają zgłoszone przez klientów reklamacje.

W przypadku szyb zespolonych producenci najczęściej zgodni są co do tego, że pęknięcie szyby nie może być objęte gwarancją. Dlaczego? Bo pęknięcia szkła uznają za pewną specyficzną właściwość szyb zespolonych, która nie jest wadą i w związku z tym nie może podlegać reklamacji.

Warto w tym miejscu wskazać także na dodatkową trudność. Zdarzyć się może, i nie są to sytuacje odosobnione, że sprzedawca okien, ich producent i firma montażowa to trzy różne firmy. Komplikuje to kwestię znalezienia przyczyny ewentualnego uszkodzenia.

 

Co możemy zrobić?

  1. Dokładnie czytajmy gwarancje producentów. W szczególności zapisy dotyczące szyb i sytuacji, w których reklamacja nie może zostać uwzględniona.
  2. Uważajmy na czynniki, które – zgodnie z kartą gwarancyjną – mogą prowadzić do powstania uszkodzeń. Chodzi tu w szczególności o czynniki mechaniczne, termiczne (nadmierne nagrzanie szyby w wyniku pojawienia się dodatkowych czynników, np. rolet).
  3. Zwracajmy uwagę na to, czy montowana szyba nie jest już ukruszona. Jednym z powodów powstania pęknięcia może być wyszczerbienie szyby. To, czy w danym przypadku mamy do czynienia z ukruszoną szybą, jesteśmy w stanie stwierdzić dopiero po zdjęciu listwy okiennej.
  4. Dopilnujmy prac montażowych. Od odpowiedniego montażu sporo zależy, m.in. stabilność okna.