Jak rozpoznać zepsuty zawias w oknie?

15.10.2015

Przyczyny uszkodzenia zawiasu mogą być różne. Bardzo często są one spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz brakiem czyszczenia i konserwacji. Problemy mogą wynikać także z oszczędności producenta, który podczas okuwania zastosował elementy nieodpowiedniej długości lub z niewłaściwego montażu okien. Jak rozpoznać, że okucie w oknie jest uszkodzone?

Sygnały informujące o tym, że zawias jest zepsuty

Pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że zawias może być zepsuty, są przewiewy. Jeśli nawet podczas umiarkowanego wiatru wyczuwamy ruch powietrza lub też, co gorsza, w deszczowe dni woda opadowa przedostaje się do wnętrza mieszkania, istnieje spore prawdopodobieństwo, że winę za taki stan rzeczy ponoszą właśnie uszkodzone okucia.

Do alarmujących czynników należy zaliczyć także sytuacje, w których mamy problemy z otwarciem lub zamknięciem okna.

Co może być przyczyną uszkodzenia?

Błędy w okuwaniu, takie jak niewłaściwe rozmieszczenie elementów ryglujących zasuwnic, czyli rolek i grzybków oraz zaczepów obwodowych. Do sytuacji tej może dojść wtedy, gdy producent w ramach oszczędności wykonuje elementy w wymiarach granicznych dla danej konstrukcji lub też wykonuje je w różnych ciągach produkcyjnych.

Błędy w mocowaniu dolnego zawiasu, np. zbyt mocne dokręcenie śrub. W takiej sytuacji zawias wygina się w łuk, co prowadzi do powstania szczeliny pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą. W efekcie powstają przewiewy i dochodzi do niekontrolowanej infiltracji.

Zbyt krótki wkręt. Problemy mogą się także pojawić w sytuacji, gdy śruba mocująca nie przejdzie przez wszystkie komory w profilu. Ta odpowiednio dobrana powinna przejść prze 3 pełne zwoje zbrojenia.

Niewłaściwy wkręt. W sytuacji gdy do mocowania producent zastosuje wkręty ze zbyt wypukłą soczewką, dochodzi do rysowania na wysokości górnego zawiasu. Efektem może być uszkodzenie osłonki rozwórki.

Nieodpowiednie końcówki do wkrętarek. Jeśli nie zostaną one odpowiednio dobrane, podczas dokręcania śrub może dojść do powiększenia główki wkrętu.

Co w takiej sytuacji?

Jeśli pojawią się sygnały, że okucia w oknie mogą być uszkodzone, należy zgłosić się do odpowiedniego serwisu okien. Specjalista sprawdzi, czy przewiewy nie są wynikiem nieodpowiedniej regulacji okna, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, pomoże je naprawić lub podpowie, jakie kroki należy podjąć w tej sytuacji.