4 błędy popełniane najczęściej przy montażu okna

28.05.2019

Montaż okien powinien przebiegać zawsze z odpowiednią precyzją i dbałością o detale, które czasem mogą wydawać Ci się mało istotne. Niestety niesłuszne. Nieraz pozornie drobne zaniedbania grożą poważnymi konsekwencjami, takimi jak nieszczelność czy nietrwała konstrukcja. Jakie błędy zdarzają się najczęściej? Wyjaśniamy!

1. Niewłaściwe przygotowanie otworów okiennych

Złe przygotowanie otworów okiennych jest jednym z najczęstszych błędów, z jakimi można spotkać się podczas montażu. Na szczęście, jeśli wiesz, na co dokładnie zwrócić uwagę, możesz zauważyć i skorygować ten problem odpowiednio wcześnie. Musisz pamiętać, żeby zawczasu stosownie przygotować otwory okienne do dokonania pomiarów, a później do osadzenia samego okna.

Odpowiednie przygotowanie otworów polega na obróbce ościeży. Ta z kolei zakłada nade wszystko solidne i precyzyjne wyrównanie ich powierzchni. Nie mogą znajdować się na nich żadne szczeliny, pęknięcia i nierówności. Należy dokładnie zeszlifować je tak, aby były całkowicie płaskie. Zaniedbania na tym etapie montażu mogą spowodować problemy ze szczelnym przyklejeniem folii uszczelniającej w późniejszym okresie.

Okno opiera się na dolnej krawędzi, dlatego musisz zadbać szczególnie o to, aby była równa. Precyzyjnie dokonaj jej wypoziomowania, a następnie zmierz pionowość ścian do niej przylegających.

2. Niewłaściwe przeprowadzenie pomiarów ościeża

Niewłaściwie przeprowadzone pomiary ościeża w konsekwencji skutkuja montażem okien o zbyt dużych lub zbyt małych rozmiarach. Należy dokonywać ich w odpowiednim momencie, który przypada na czas pomiędzy wyrównaniem podłoża i brzegów a otynkowaniem zewnętrznych murów.

Nie mierz ościeża przed wyrównaniem ścianek, gdyż może ono wywołać jeszcze drobne zmiany w wymiarach. I pamiętaj, że musisz wykonać je starannie, używając poziomicy i taśmy mierniczej, po wewnętrznej oraz zewnętrznej stronie ościeży, upewniając się również, że kąty w otworze okiennym są idealnie proste.

Pamiętaj, że okno musi być odrobinę mniejsze od ościeża. Odpowiednia szerokość szczeliny, jaką powinieneś pozostawić, zależy od rodzaju okna oraz długości ościeżnicy. Zbyt mała szczelina może doprowadzić do zniszczenia ram, a w konsekwencji problemów z otwieraniem okna oraz jego szczelnością. Zbyt dużą szczelinę można wypełnić większą ilością pianki, lecz i to w konsekwencji szybko zniszczy ramę.

3. Nieodpowiednie zamocowanie okna do muru

Pamiętaj, że nie możesz montować okna w ościeżu bez listew podparapetowych. Bez tego nie da się w późniejszym etapie prawidłowo zamontować parapetu. Konsekwencją tego będzie przedostawanie się wilgoci do pomieszczenia i przenikanie przez mur. Nie możesz zapominać też o klockach podporowych, których brak spowoduje powstawanie pęknięć i odkształceń w tynku.

Bez względu na to, czy montażu dokonujesz przy pomocy kotew, dybli, wkrętów czy śrub pamiętaj, żeby nie było ich zbyt mało. W przeciwnym razie pod wpływem wysokich lub niskich temperatur, wiatru albo gwałtownego otwierania może dość do przesunięcia okna i zniekształcenia ramy. To z kolei może spowodować zawilgocenia i problemy z otwieraniem lub zamykaniem.

Kotwy, dyble, wkręty i śruby powinieneś montować w odpowiedniej odległości od siebie, czyli co 70 cm w oknach PCV i co 80 cm w oknach drewnianych, o ile instrukcja producenta nie wskazuje inaczej. Pod żadnym pozorem nie montuj okna bez ich użycia! Stosowanie samej pianki to niestety za mało.

4. Niewłaściwe uszczelnienie okna

Do niewłaściwego uszczelnienia okien niestety dochodzi bardzo często. Pamiętaj, że zawsze musisz dokonać większego uszczelnienia od strony wewnętrznej, niż od zewnętrznej. Nie powinieneś zapominać także o warstwie środkowej. Co prawda nie jest ona obligatoryjna, ale z zasady gwarantuje znacznie skuteczniejszą izolację.

Błędem nie jest też uszczelnienie za pomocą samej pianki, jednak niewłaściwe i niechlujne wykonanie go w takiej sytuacji może poważnie zaszkodzić całej konstrukcji. Zawsze musisz pamiętać o rozkładaniu jej na starannie oczyszczonym podłożu. Brud, nawet pozornie drobny może szybko doprowadzić do rozszczelnienia.

Nie nakładaj pianki w zbyt małej ani w zbyt dużej ilości. Niedomiar wywoła luki w uszczelnieniu. Z kolei nadmiar doprowadzi do deformacji profilu okiennego. Pamiętaj też, że obróbki możesz dokonywać dopiero wtedy, gdy pianka całkowicie wyschnie.